Спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика) – бакалаврат

Головна / Освітні програми / Спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика) - бакалаврат

Карта предметної спеціальності “014.09 Середня освіта (інформатика)”

БАКАЛАВРАТ

 

Назва освітньо-професійної програми: Середня освіта (інформатика)

Вибіркові блоки: “Освітня робототехніка і комп’ютерний дизайн”, “Математика”, “Фізика”, “Фінансова грамотність”

Рівень освіти: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.09 Середня освіта (інформатика)

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: 3 роки 10 міс.

Умови вступу: повна загальна середня освіта

Професійна кваліфікація: бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю “Інформатика”), вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти

Додаткова професійна кваліфікація (залежно від обраного вибіркового блоку): керівник гуртка робототехніки та комп’ютерного дизайну, вчитель математики закладу загальної середньої освіти, вчитель фізики закладу загальної середньої освіти, вчитель фінансової математики закладу загальної середньої освіти

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС

Умови вступу: за сертифікатом НМТ (деталі на сторінці приймальної комісії)

Умови отримання освітнього рівня: виконана в повному обсязі освітня програма; успішне проходження підсумкової атестації (комплексний кваліфікаційний екзамен, захист бакалаврської роботи)

Рік оновлення ОПП: 2022

Профіль освітньої програми

 

На яких посадах може працювати випускник

teacher

Вчитель інформатики

Вчитель робототехніки

Керівник гуртка компʼютерного дизайну

Фахівець IT-галузі

Яким інструментарієм професійно володіє випускник?

Python

Python

HTML/CSS/JS

Tinkercad

Arduino

Photoshop

Основні фахові дисципліни:

 

 1. Програмування
 2. Комп’ютерний дизайн (комп’ютерна графіка та анімація)
 3. Веб-технології та веб-дизайн
 4. Основи 3D моделювання
 5. Проєктування та опрацювання баз даних
 6. Програмування робототехнічних систем
 7. Основи створення робототехнічних систем
 8. Освітня робототехніка і методика її навчання
 9. Системи віртуальної і доповненої реальності
 10. Основи штучного інтелекту
 11. Методика навчання інформатики
 12. STEАM освіта і проєктна діяльність

Додаткові фахові дисципліни:

 

 1. Основи інтернету речей
 2. Архітектура комп’ютерів та конфігурування комп’ютерних систем
 3. Комп’ютерні мережі
 4. Комп’ютерне моделювання
 5. Теорія програмування

Хто викладає фахові дисципліни?