Нестерова О.Д.

Нестерова Олена Дмитрівна

Старший викладач кафедри інформаційних технологій і програмування

Нестерова Олена Дмитрівна

Освіта і наукова підготовка: 

Науковий ступінь: 

Вчене звання:.

Вища освітаКиївський державний педагогічний інститут імені. О.М. Горького, 1990, спеціальність «Математика», кваліфікація «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки»

 

Наукові інтереси і наукова діяльність:

Наукові інтереси: навчання математичних дисциплін студентів інформатичних спеціальностей, зокрема, дискретної математики, алгебри та геометрії, математичної логіки і теорії алгоритмів, методів обчислень; використання засобів сучасних ІКТ у процесі навчання студентів; методика навчання математики.

 

Наукові публікації: автор 30 наукових та навчально-методичних праць, серед яких статті у фахових наукових журналах, матеріали конференцій, навчальні посібники.

Підвищення кваліфікації:

Кафедра комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, 2019.

Онлайн освіта в проекті Coursera (2020-2022).

Наукові профілі:

Google Scholar

ORCID

Дисципліни, які викладає:

  1. дискретна математика
  2. математична логіка і теорія алгоритмів
  3. методи обчислень
  4. вища математика
  5. алгебра і геометрія
  6. основи криптографії
  7. методика навчання математики