Спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика) – магістратура

Головна / Освітні програми / Спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика) - магістратура

Карта предметної спеціальності “014.09 Середня освіта (інформатика)”

МАГІСТРАТУРА

Назва освітньо-професійної програми: Середня освіта (інформатика)

Вибіркові блоки: 1) Освітня робототехніка; 2) STREAM освіта

Рівень освіти: магістр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.09 Середня освіта (інформатика)

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: 1 рік 4 міс.

Умови вступу: наявність освітнього ступеня “Бакалавр”

Освітня кваліфікація: магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю “Інформатика”)

Професійна кваліфікація: викладач інформатики закладу вищої освіти, вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти

Додаткова професійна кваліфікація (залежно від обраного вибіркового блоку): 1) вчитель робототехніки закладу загальної середньої освіти; 2) професіонал у галузі методів навчання (STREAM освіта)

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Умови вступу: фаховий вступний іспит, іспит з іноземної мови (деталі на сторінці приймальної комісії)

Умови отримання освітнього рівня: виконана в повному обсязі освітня програма; успішне проходження підсумкової атестації (кваліфікаційний екзамен, захист магістерської роботи)

Рік оновлення ОПП: 2022

Профіль освітньої програми

На яких посадах може працювати випускник

professor

Викладач інформатики закладу вищої освіти

teacher

Вчитель інформатики закладу середньої освіти

Вчитель робототехніки

Керівник гуртка компʼютерного дизайну

Адміністратор компʼютерних навчальних систем

Яким інструментарієм професійно володіє випускник?

HTML/CSS/JS

C++

C++

MySQL

Tinkercad

Arduino

Основні фахові дисципліни:

 

 1. Цифрові технології в освіті та наукових дослідженнях
 2. Технології програмування
 3. Кращі практики ЄС у галузі STREAM-освіти
 4. Цифрові технології у STREAM освіті
 5. Проєктування систем віртуальної та доповненої реальності навчального призначення
 6. Методика навчання інформатики у ЗВО

Додаткові фахові дисципліни:

 

 1. Програмування мобільних додатків
 2. Методологія наукового дослідження зі спеціальності
 3. Штучний інтелект
 4. Організація проєктної діяльності у STREAM освіті
 5. Технології програмування робототехнічних систем


Хто викладає фахові дисципліни?