Умрик М.А.

Умрик Марія Анатоліївна

Доцент кафедри інформаційних технологій і програмування

Кандидат педагогічних наук

Умрик Марія Анатоліївна

Освіта і наукова підготовка: 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2009), дисертація на тему “Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики дисциплін інформатичного циклу в умовах дистанційного навчання” зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (інформатика).

Вчене звання: доцент кафедри теоретичних основ інформатики.

Вища освіта: НПУ імені М.П. Драгоманова (2005), спеціальність “Математика та інформатика”, кваліфікація: вчитель математики та інформатики.
Аспірантура: НПУ імені М.П. Драгоманова (2009).

Наукові інтереси і наукова діяльність:

Наукові інтереси: дистанційне і змішане навчання, цифрове освітнє середовище, програмування, embedded системи і технології, штучний інтелект в освіті, цифрові технології в освіті.

Наукові публікації: Загальна кількість – більше 60, з них: 9 статей проіндексованих в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Участь в атестації наукових кадрів: Офіційний опонент 2 дисертацій на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук.

Участь у міжнародних проєктах:

  1. Міжнародна програма Erasmus+ (Відкритий університет Кіпру, м. Нікосія, Кіпр), липень 2021. Erasmus+ training program “6th Erasmus+ International Staff Week”.
  2. Міжнародна програма Erasmus+ (Відкритий університет Кіпру, м. Нікосія, Кіпр), травень 2019. Erasmus+ training program “6th Erasmus+ International Staff Week”.

 

Членство у редакційних колегіях:

  1. Член редакційної колегії наукового журналу “Educational Technology Quarterly” .
  2. Рецензент наукових монографій іноземного наукового видання серії “E-learning” (Польща):

 

Досвід професійної діяльності:

З 2005 по 2009 рр. працювала на посаді старшого інженера-програміста комунального підприємства “Київпастранс”.

З 2009 р. працює у НПУ імені М.П. Драгоманова: доцент (2011-2022), директор Центру цифрових освітніх технологій НПУ (2019-2022).

Підвищення кваліфікації:

  1. Стажування за програмою “PROM – International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff”” (19/04/2022-24/04/2022), педагогічний університет в Кракові, Польща.
  2. Training course “Very Verified: A Course on Media Literacy” (09/2019-10/2019), project funded by the British Embassy and U.S. Embassy in Kyiv.
  3. Міжнародне стажування в рамках програми “Lifelong Education Program” (Палацький університет, м. Оломоук, Чехія), вересень-жовтень 2018. Тематика стажування “Practical procedures and problems with creation and innovation of study programs according to standard ECTS”.
  4. Міжнародне стажування в рамках програми Erasmus Mundus mobilities, 2014-2015 н.р. (10 міс.), університет Монпельє (м. Монпельє, Франція). Тематика стажування “Learning Computing enabled by Web Infrastructure and applications”.

 

Наукові профілі:

Google Scholar

Scopus

WoS

ORCID

ResearchGate


Основні дисципліни, які викладає:

сучасні мови програмування, технології програмування, основи штучного інтелекту, Applied informatics (прикладна інформатика англійською мовою), ICT in scientific research (ІКТ в наукових дослідженнях англійською мовою) та ін.